Familien Vind

Vind familien er dansk og tilhører en af de få nulevende ur-adelsslægter. Oprindelsen fortoner sig ud i det nordjyske Ulfsborg Herred, engang i 1100-tallet, og herfra har slægten spredt sig ud over Danmark, Norge og Skåne. Eksempelvis var Åge Vind  22. januar 1193 nærværende som vidne i Nyborg, da kong Knud Vl stadfæstede Sct. Knuds Klosters privilegier. Han er også opført på broderlisten i kong Valdemars jordebog, sandsynligvis er det en liste over korstogsdeltagere til det hellige land.

Vind er et kort navn, som kendetegner de tidlige danske familier som Kalv, Mis, Spide, Hase, Thun og Mund. Navnet skulle kunne ses på skjoldet. Fra 1525 er det muligt ved hjælp af kirke og kongebøger at følge både familie og de enkelte personer frem til vore dage. Hovedbeskæftigelsen inden for slægten var ridder, kriger, officer, diplomat og landmand. Slægten har altid været begrænset. I 13-1400 tallet var den næsten uddød på grund af den sorte død.

I dag findes der 10 efterkommere af den adelige gren af familien i Danmark. Sanderumgaard er hovedsædet for denne slægt. Det er 6. generation på Sanderumgaard.

Læs mere om familien i Danmarks adels årbogs tillæg 2009