Sanderumgaards kartofler i Rema 1000

Sanderumgaard er nu startet op med en ny kartoffelsort i Rema  - Sanderumgaard Linzer, disse nye tidlige kartofler er både faste og smagfulde. Sorten har en fin mørk gul farve.

Den lettere del af Sanderumgaards jorde er meget velegnet  til sorten, som er blevet rigtig fint modtaget. Ligeledes er vi nu tilbage med den kendte 1. kg pose -nu 3’ sæson i Rema.

 

Sanderumgaards særlige jord typer er særdeles velegnet til dyrkning af kartofler.

Lettere muldjord giver det helt rigtige glatte kartoffel skind. 

Kartoffelsorter er specielt valgt idet smagen skal passe  til jordtypen.

Afstanden mellem kartoflerne og dybden de lægges i , er ret afgørende for det gode resultat.

Blomster kanter mellem afgrøder er godt for mikroklimaet.

Inden længe kommer også den klassiske Asparges kartoffel fra Sanderumgaard.

 

 

 

 

Det er de specielle jordforhold, der gør kartoflerne fra Sanderumgaard særligt unikke. Ikke blot i smagen men også i udseende.

De er glatte og meget nemme at håndtere. Blandingen af dynd, naturlige mineraler og fin jord giver kartoflerne skånsomme forhold at vokse i.

 

I år er der gjort forsøg med mikroklimaet.
Normalt er det sådan ved en special produktion,  – vi kender det ved forskellige andre produkter eksempelvis græsser, at man holder en stribe bar-jord således at der ikke kommer en ukrudts inficering mm.

Med hensyn til kartofler er det lidt omvendt.

 

Her kan det være gavnligt at biller og larver får mulighed for at arbejde.
For at tætte dette mikroklima har vi derfor sået et bredt blomsterbælte.
Forventningen er at opnå prima kartofler helt ud til kanten af marken.

Baggrundshistorie

Den overvejende del af Sanderumgaards arealer består af gammel havbund, idet Odense Fjord i fordums tid gik helt ind til Davinde. Det kan tydeligt ses på de gamle kort. Det er de specielle jordbundsforhold, der gør Sanderumgaard kartoflerne særlig unikke.

Den gamle havbund har den udmærkede egenskab, at forholdet mellem ler, silt, sand og naturlige mineraler giver en særdeles fin kvalitet, og vækstbetingelserne bliver særdeles skånsomme for kartoflen.

Udover smagen påvirkes kartoflens udseende også positivt. Både skind og kød har en fin gul farve og den er nem at håndtere, idet den er glat.

Det er sikkert også derfor, at der er dyrket kartofler på Sanderumgaard helt tilbage i 1790’erne.

 

Kartofler og den Romantiske Have

Kartoflen kom til Danmark midt i 1700 tallet, og vi ved fra Johan Bülows dagbøger, at han dyrker den i 1790’erne.

På denne akvarel af tegneren Johan Hanck kan man nøje se, at der var lagt kartofler i haven, det står nævnt nederst til venstre.

Som andre gårde var Sanderumgaard selvforsynende. Hele året rundt havde man gang i mange forskellige produktioner,- i en sådan grad, at det vil overraske de fleste i dag.

Uge menuen kunne f.eks. se således ud:

Söndag.    Færsk Kiöd-Sûppe med Kiöddet og kartofler eller Peberrod, eller Opwarmet Sûppe fra Torsdag og Bûdding eller en anden Ret.

Mandag.    Welling med opskaaren Kiöd, eller Wiinsûppe og en Ret.

Türsdag.    Opwarmet Süppe fra Söndag og endnû en Ret, eller Ærter og endnû en Ret.

Onsdag.     Wiinsûppe eller Welling og en Ret dertil.

Torsdag.    Kaal og en Ret dertil, hwad Hûset formaaer –

Fredag.      Wandgröd og Plûkkefisk med GûleRöddder, eller en anden Ret med Kartofler, Roer o.s.w. –

Löwerdag ôllebröd eller ôllegröd, af Folkenes opwarmede Grös,Og ÆggePande Kage eller anden Ret

Aftenen spiser min Kone et Æble, og jeg intet.

Morgenen et Bart SmörreBröd, og Thee Wand –

Gûd skee Tak for alt det! Gid wi aldrig maae sawne

Det meget Gode! Og skûlde wi end faae det mindre

godt, da wille wi dog wære weltilfreds og takke Gûd.

Til Middags Maden drikker min Kone 1. Glas Röd Wiin:

min Drik er Thee Wand, om Morgenen og Eftermiddagen

Johan Bülow var nysgerrig og han har givetvis moret sig ved at tage denne nye ”opfindelse” i brug. I en lille bog , ”Epistler” har han opdateret alle slags gode råd og opskrifter, hør bare:

– Mod Hovedpine under Svangerskabet anbefales som et probat Huusraad, raa Kartofler, to til 3 Stykker revne til Grød, der indlægges i et Linklæde,  og svøbes omkring Hovedet.

Eller:

Hvorledes man af Potater laver en Kage eller Sukker brød som en ligesaa god Mandel-Kage !

Tag 16 store Potater, Kaag og skræl dem, og naar de ere kolde, saa riv dem meget fiint paa et Rive-Jern at ingen Klumper findes i dem, tag saa en god Haandfuld bittre og en Haandfuld søde Mandler, skalle og stød dem sammen, tag der efter ¼ lb hvidt Sukker og stød sammen fiint. Tag der paa Egge Blommer, Sukkeret Mandlerne og Potatesjerne og rør det alt vel sammen at det vel monges(?) , tag saa tag saa Egge-Hviden og slaa i høj Skum og naar Bage Ovnen er varm /: i fald man vil bage den derudi :/ saa kom Egge Hviderne der udi men men NB ej før. –

Nota;  Vil man til en saadan Kage tage meere Sukker og Mandler bliver den Delicatesser alt i Proportion af Potates og Egge Blommer. NB. man regner én Egge Blome til en fuldkomen Potates, men ere de mindre da 2 stk Potates imod en Egge Blomme.

Kartofler på Sanderumgaard i dag

Det står helt klart, at kartoflens kvalitet bliver grundlagt på den gode jordbonitet. Men det alene gør det dog ikke !

Man skal samtidigt have et indgående kendskab til de enkelte marker og kartoffel-sorter. Hertil kommer erfaring med vækstbetingelser og løbende afprøvning af sorter samt behandlingsmetoder.

Det vil sige, at den gode kartoffel fremstilles ud fra bonitet, års erfaring og management. På Sanderumgaard opdeler vi kartoflerne i tidlige, middeltidlige- samt lager kartofler.

Tidlig kartofler!

Det, der gør en kartoffel tidlig, er først og fremmest sorten. Vi har opnået bedst erfaring med sorterne Solist og Flavia. Når sorterne er bestemt, skal de forspires. Når jorden er klar – når man overhovedet kan grave i det tidlige forår, bliver kartoflerne lagt og dækket med fiberdug. Typisk vil man efter 65 døgn kunne begynde opgravning af de første nye kartofler, som er små og blanke. De kan skylles rene og umiddelbart koges.

Middeltidlige kartofler!

Som middeltidlig kartoffel anvender vi sorterne Marabel, Elfe, Salome, Bellinda og Venezia.

Kartoflen lægges i slutningen af marts / start april når jordtemperaturen er ca 8. grader. Optagelse vil foregå i slutningen af juni. Resultatet er små og lækre størrelser. Skindet kan lige vaskes eller skrabes af og smagen vil opleves noget mere smagfuldt end ved de tidlige kartofler. Man kan også vente til slutningen af juli med at tage med at tage kartoflen op. Da er den afmodnet og blevet skindfast.

På det tidspunkt vil man opleve den gode kvalitet, der er på kartofler, som er dyrket på en velegnet bonitet som eksempelvis Sanderumgaard. Kartoflerne kan med fordel tilberedes med skind på, da skindet er tyndt og blankt og vil ved tilberedning i ovn/mikroovn blive både sprøde og lækre. Sideløbende med de beskrevne sorter testes flere nye sorter i samarbejde med vores leverandør af læggemateriale .

Lager kartofler!

Lagerkartoflerne udgøres hovedsageligt af Belana, som er vores favorit gennem mange års arbejde.

Herudover er der Alliance, som er en salattype samt Bellinda, der udmærker sig ved også at være velsmagende direkte fra marken. Lagring foretages på et ventileret lager ved en konstant temperatur på 5 til 8 grader. En stor del af Sanderumgaards kartofler lagres også efter den gode gammeldags metode, -at lægge i kule.

Tips til kogningen

Mht hvorledes man koger kartofler, er der mange forslag. Den forvirring skyldes nok, at hver sort bør behandles specielt. Ved tidlige kartofler skal man virkelig passe på med ikke at koge for længe.

Ved middeltidlige og lager kartofler er hovedreglen at give meget salt, lade kartoflerne koge i 4 min og herefter lade dem stå i vandet i 4 min. Vandet hældes fra og kartoflerne står med låg på , på en varmeplade .

Sanderumgaard Kartofler forhandles gennem detail kæden REMA.

God fornøjelse !