Om haven

Det har været en mangeårig drøm for Sanderumgaards nuværende ejere, Susanne og Erik Vind, at delvist restaurere den næsten 200 år gamle og 15 ha. store historiske herregårdshave, og åbne den for publikum.

Ved hjælp af fondsmidler, og et tæt samarbejde med landskabsarkitekt Charlotte Skibsted, blev der i perioden 2004-2010 arbejdet intenst med dette, og haven blev åbnet i 2010. Susanne og Erik Vind kalder det et livsprojekt, og når de bliver spurgt om hvornår haven er færdig, kan de kun svare at ”det bliver den aldrig!”.

Da det er en umulig opgave at restaurere hele haven på en gang, bliver arbejdet udført i etaper, og der er foreløbigt blevet udpeget og forskønnet 9 smukke områder i haven, der ligger som ”øer” i den uberørte skov.

Den romantiske havestil er engelsk, skabt i første halvdel af 1700-tallet på baggrund af det åbne engelse parklandskab. Den udspringer som en afløser af den strenge franske barokhave. Havetypen kaldes derfor også både den engelske have samt den landskabelige have. Hovedreglen for denne type have er, at den skal være en part af den omgivende natur. Den bør indgå uden grænser i et større landskabeligt billede, og havens hovedtræk skal have en vis overensstemmelse med landskabets karakter. Den er kendetegnet ved slyngede stier og kanaler, varieret beplantning og brugen af stemningsfulde kulisser. Ved hjælp af mindesmærker giver man haven et dybere historisk perspektiv, og med pavilloner en mere poetisk tone.

Christian Elling beskriver i sin bog “Den Romantiske Have” fra 1942 stemningen således; “Den romantiske have skal ses som en række billeder og nydes som poesi. Den skal læses som en serie tekster, glæde øjet og sysselsætte fantasien. Haven skal være besjælet natur og nære det rigt varierer og stærkt bevægende stemnings liv hos de mennesker, der færdes i den”.

Den besøgende i Sanderumgaards Romantiske Have vil opleve at tiden for et øjeblik bliver sat i stå, og at man glemmer den fortravlede verden udenfor. Man vil nyde nuet, få ro i sjælen og gennem vandringen i haven at få fornemmelsen af både poesi, åndfuldhed og historien bag.