Fugleliv

 

I Den Romantiske Have og nærmeste omegn er mere end 50 forskellige fuglearter talt.

Om foråret ses ofte både gæs, fiskehejre og den ynglende skovsneppe. Sæsonen byder også på andefugle, især ynglende troldænder og hen mod sommer er der et væld af sangfugle og viber.

Hvis man er heldig, kan man høre nattergalen, og hvis man er meget heldig, kan man se den ynglende isfugl.

Sommer og sensommer byder på de forskellige svaletyper og den karakteristiske gøg.

Denne ugle unge holdt en lille pause efter den lange vej ned fra skorstenen på hovedbygningen!

Blishønen har mange æg i reden, sikkert anbragt i en af kanalerne.