Skov og landbrug

Sanderumgaard bliver i dag drevet som et moderne land og skovbrug på i alt 1100 ha. inkl. forpagtninger og skov. Sanderumgaard har udvidet sit areal med henved 30 % siden år 2000.

Først blev Annexgården i Birkende købt til 2001, og 4 år efter Danefeld arealet ved Nonnebo. Herefter blev arealet i Birkende udvidet ved køb af en landbrugsejendom på Hvilholmsvej.  I 2011 blev Vejrupgaard ved Marslev erhvervet, der tidligere har hørt til Sanderumgaard. I 2012 er  landbruget Tingkærvej 138 købt til.

Landbrugsarealet udgør inkl. forpagtninger ca. 900 ha. Her dyrkes pt. vinterhvede, byg, raps, stivbladet svingel, rødsvingel og almindelig rajgræs. Sammensætningen af produkter er nøje planlagt ud fra jordens ydeevne. Primært fordi der er tale om lette jorde, er Sanderumgaard for nogle år siden gået over til reduceret jordbehandling. Denne dyrkningsform indebærer, at der fortrinsvis ikke pløjes efter høst. På denne måde kan der holdes på jordens naturlige fugtighed og bedre udbytter opnås.
Udbyttet håndteres i eget tørreri og planlager.